Κοινοποιησεις

Αναρωτιέσαι πώς είναι άραγε /σαν παντελόνι /
να σε στενεύει ένας τόπος / να σε φαρδαίνει ένας άλλος /
να μην σε χωράει ένας τρίτος /να σου περισσεύει ένας τέταρτος /
να σε εξορίζει ο τόπος ο δικός σου / όταν πια είναι φανερό /
ότι του είσαι / περιττός