Κοινοποιησεις
 
Η ψυχή μόνο στους δρόμους
δεν μπορεί να είναι.
Εμείς την ψυχή
την έχουμε στο στόμα
και τρέχουμε
μέχρι να μας φύγει και από εκεί.
 
Οι δρόμοι είναι που στέκουν άψυχοι
τούτες τις μέρες
αφού δεν κυκλοφορεί ψυχή.
Δεν υπάρχει
ψυχή στους δρόμους
για να ακούσει για να δει.
 
Οι δρόμοι είναι που άδειασαν από ψυχές
και γέμισαν τα δωμάτια των σπιτιών
τα κρεβάτια των νοσοκομείων
οι θάλαμοι των εντατικών
και τα μνήματα των νεκροταφείων.
 
Ψυχή στους δρόμους
πλην καμιάς αδέσποτης
που θέλησε να πάει κόντρα
στο κλίμα της εποχής
και ν’ αντισταθεί
και να γυρέψει ανάσες
ανθρώπινες
μήπως και ακούσει κανείς.