Κοινοποιησεις

Ελευθέρας βοσκής
Σε κλίμα άκρως εορταστικόν οι Dr Polikarpov και Dr Vaginsky
μεταφέρουν το εργαστήριο στο BeeRaki όπου θα τελεστούν
πειράματα μετά μουσικής.
Θα λάβουν χώρα ποικίλες ατραξιόν!

Σάββατο στις 10:30 μ.μ. – 2:30 π.μ
Ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Νίκος Σπυρόπουλος
στο BeeRaki

BeeRaki: Ψηλορείτη 6 | Αθήνα
https://www.facebook.com/pg/BeeRaki.125/about/

Είσοδος : Συντεταγμένη
Έξοδος : Sauve qui peut…