Κοινοποιησεις

Αδυνατώ να σε μισήσω,
παρά μόνο στιγμιαία.
Αδυνατώ τη στιγμή να χρονομετρήσω
και τα ελαττώματα αυτά να συνθέσω σε νόημα.
Αδυνατώ να αναπαράξω τα παραγόμενα
και για λέξεις γραμμένες
σε τζάμια ιδρωμένα δεν είναι καιρός.
Έξω καλοκαίρι.
Έξω φυσάει μούχλα και θειάφι.
Οι τυφλοί ζούνε παλεύοντας με το σκοτάδι τους.
Οι μουγγοί σωπαίνουν στη σιγή τους ∙
κι εγώ μετράω τις στιγμές που σε έχασα ∙
και πώς να σε ψάξω σε θάλασσες κόκκινες,
που άλλοι νόμισαν για δρόμους;
Το ξέρω πως ο θάνατος δεν έχει χρώμα,
παρά μόνο μια τελευταία ανάσα.
Έξω καλοκαίρι.
Οι σκόνες θα ποτιστούν,
θα ηττηθούν,
θα κατακάτσουν.
Σηκώστε τους ώμους να θερίσουμε.
Άλλη μία χαμένη σοδειά αρκεί
τις φωτιές να ταΐσει.