Κοινοποιησεις
 
 
Ένα τελικό σίγμα και
αλλάζει ολόκληρο το νόημα
μιας φράσης. Υπάρχουν
ανώδυνα ορθογραφικά
λάθη, υπάρχουν και τα
άλλα τα σκόπιμα. Ποτέ οι
λέξεις δεν ήταν αθώες.