Κοινοποιησεις
Κάποιες αλήθειες καλό
είναι να μένουν για πάντα
κρυφές.
Κάποιες αλήθειες γίνονται
καθρέφτες και
αποκαλύπτουν την ασχήμια
μας.
Σήμερα έφυγες. Υπήρξες
πραγματικά ωραίος.
Αταίριαστος για την γειτονιά
μας.