Κοινοποιησεις

Εγώ δεν είμαι εγώ.
Είμαι εκείνος
που πλάι μου προχωρεί, μα δεν τον βλέπω, 
που κάποτε ανταμώνω, 
και κάποτε ξεχνάω. 
Εκείνος που σιωπά όταν μιλώ, 
εκείνος που συγχωρεί όταν μισώ, 
εκείνος που περνά σαν λείπω, 
εκείνος, ο όρθιος σαν πεθάνω.

 

(Μετάφραση : Έλενα Σταγκουράκη)