Κοινοποιησεις

Εγώ δεν είμαι εγώ
αλλά εκείνος
που βαδίζει πλάι μου και δεν μπορώ να δω
που κάποιες φορές τον επισκέπτομαι
και άλλες φορές τον λησμονώ
κείνος που μένει σιωπηλός καθώς εγώ μιλώ
κείνος που γλυκά τους συγχωρνά καθώς εγώ μισώ
κείνος που βγαίνει για περίπατο όταν με σφίγγει ο κλοιός
κείνος που τελικά θα μείνει όρθιος όταν εγώ πεθάνω

(Μετάφραση: Γιώργος Δυνέζης)