Κοινοποιησεις
Το πραγματικό πρόβλημα της ανθρωπότητας
είναι ότι έχουμε
παλαιολιθικά συναισθήματα
μεσαιωνικούς θεσμούς
και θεϊκή τεχνολογία