Κοινοποιησεις

κύκλος πληκτικὼν ὁρθίων
παρευρέθη. Εἰς τὴ σάλα
γουρλωμένα μάτια ἰχθύων
συνωστισμένα σὰν σὲ γυάλα
γιόρταζαν ἀκίνητα, καθὼς
νὰ στέκονταν πρὶν τὴν κρεμάλα.