Κοινοποιησεις
 
 
 
Κάθε μέρα μιὰ μικροκλοπή
ἀπ’ τὸν κοινόχρηστο
θάνατο
 
κάτι σὰν συνεσταλμένη
παρένθεση.
 
Πληρώνω βέβαια
σὰν καλὸς πελάτης
– στὴν οὐρά –
τὴν ἀγωνία μου
(ἡ εἰρήνη εἶναι ἀγιογδύτης..)
 
κι ἄν τὰ βρῶ σκούρα
δανείζομαι
ἀγένεια
ἀπ’ τὸ σύμπαν,
 
ἀλλά ὅπως σκλαβώνει
τὰ φωνήεντα
τὸ ρωμαλέο καυσαέριο,
τὸ πιθάρι τοῦ Διογένη
παίρνει
μιὰ ἔκφραση
μεζονέτας..
 
Κι ἄν τὸ πειράξεις
λίγο τ’ ὄνειρο
– ἔστω ἕνα κόμμα του –
σοῦ βγαίνει
μὲ τσιρότα.
 
Λοιπόν,
πετάω
τὰ ὄνειρα μερεμέτια
πλουτίζω ἀδιαφορία
περπατάω
 
χαμάλης κορδωμένος
τ’ ἀστέρια του..
.

(Republication a-lektor \ Φωτογραφία: Αση φρουφρου)