Κοινοποιησεις

 

Ἔχουν τόσα γράψει οἱ ποιητὲς γι΄ αὐτὸν,
ἔχει τόσο κρατήσει τὸ βλέμμα γυναικῶν –
μὰ ἔχασε πιὰ τὴν αἴγλη του
φτώχυνε
στὸ κινητὸ τώρα κοιταζόμαστε,
γιὰ τὸ κινητὸ καλλωπιζόμαστε..