Κοινοποιησεις
Εἶναι αὐστηροὶ οἱ μέλλοντες.
Θὰ δεῖτε,
θὰ μᾶς τιμωρήσουν
ποὺ σπαταλᾶμε ἔτσι ἐνεστῶτες.