Κοινοποιησεις

γίνεται. Με την χαοτική ακρίβεια ενός μη
ανακυκλώσιμου οργασμού απ’ αυτούς που
τυφλός ο χρόνος μπορεί να μετρήσει
απ’ τα ρολόγια επέζησαν μόνο όσα εκτιμούσαν
το μεταξύ τα υπόλοιπα έφτασαν μέχρι λοχίες:
είναι κι αυτή μια στάσις νοιώθεται όμως
απάνω σε λέξεις μαλακές δεν θα βρεις ούτε
σταγόνα θείου