Κοινοποιησεις

Νύχτα και μέρα, δυστυχείς, εργάζεσθε και όμως ∕ πεινάτε γυμνιτεύετε…αυτά
θεσμίζει ο νόμος ∕ της ιδιοκτησίας, ∕ Εν ω και άρτος είν’ πολύς
και ενδυμάτων πλήθος ∕ σεις δε  απολαμβάνετε και με θλιμμένον ήθος ∕
φιλείτ’ αδίκους χείρας ∕ Αδίκους! Ναι! κ’ αιμοχαρείς! Που κλέπτουν
το ψωμί σας ∕ που κλέπτουνε τους κόπους σας, τα χρόνια της ζωής σας ∕
κ’ εν τέλει σας χλευάζουν….