Κοινοποιησεις

Μια μέρα παρακολουθούσε μουσική παράσταση κιθάρας.
Ο κιθαρωδός ήταν κάποιος ηρακλείων διαστάσεων και πολύ αγριωπός,
το δε παίξιμό του είχε τα μαύρα του τα χάλια.
Όλοι οι ακροατές αποδοκίμαζαν τον «καλλιτέχνη» και μονάχα ο Διογένης
τον χειροκροτούσε.
Όταν οι άλλοι τον ρώτησαν απορημένοι «γιατί;», εκείνος απάντησε:
«Διότι τηλικούτος ών κιθαρωδεί και ου ληστεύει!»
(Επειδή, παρά το μέγεθος του, παίζει κιθάρα και δεν ληστεύει).