Κοινοποιησεις
Εδώ οι άνθρωποι καλημερίζουν τα πηγάδια
προσεύχονται στο νερό
κι αλέθουν σφαίρες
για τα μελλοντικά παιδιά τους
που θ’ αλληλοσκοτώνονται
σαν από μηχανής αντίβαρο
στην αμαρτωλή καλοσύνη των γονιών τους
 
(Από την ανέκδοτη ενότητα “Κοσμοφυΐα” | Φωτογραφία:
Χρήστος Διαμάντης)