Κοινοποιησεις
όταν μετρώ τα χέρια μου
τα βρίσκω πάντα περισσότερα
μετά θυμάμαι πως πολλαπλασιάζεται η αφή
μετά σε θυμάμαι