Κοινοποιησεις
τον άφησα να φύγει μέσα από τα χέρια μου σκέφτηκα και για μια στιγμή ένιωσα
κάτι που αν έπρεπε να έχει όνομα θα το λέγανε λύπη
έπειτα με φίλησε στο μέτωπο και είδε ότι είχα πυρετό
δεν φταις εσύ, άλλωστε κοίτα μου είπε δείχνοντας το μέρος όπου θα έπρεπε να
ζουν τα χέρια μου
.
(Cover: Lee Jinwoo)