Κοινοποιησεις

μπορείς να πας λίγο μέσα;
θέλω να μείνω μονή μου
που μέσα;
μου