Κοινοποιησεις
το μόνο που δεν μπορούν να σου στερήσουν
είναι ο τρόπος που έχεις κοιτάξει
που σε έχουν κοιτάξει
το μόνο που δεν μπορούν να σου στερήσουν
είναι εν τέλει κάτι που δεν σου ανήκει
κι αν κάτι μπορούν να στο στερήσουν
δεν σου ανήκει επίσης
– ανακούφιση