Κοινοποιησεις

έχεις
μια
ανόθευτη
τρέλα
θέλω να πω:
είσαι
απαλλαγμένος
από
ελπίδες