Κοινοποιησεις
Ανοίγει το στόμα
Κι αντί να σε καταπιεί ο κόσμος
Σε φυσάει δυνατά
Άγρια
Μετατοπίζοντας
Την εξορία σου
Όλο και πιο μακριά