Κοινοποιησεις
Ναι, αλλά τι τάξη μπορεί να είναι αυτή που δεν
θα μοιάζει με την πιο ακατονόμαστη, την πιο
τρομερή, την πιο νοσηρή από τις αταξίες;