Κοινοποιησεις
ενώ φιλιόµαστε σαν το στόµα µας να
είναι γεµάτο λουλούδια ή ψάρια,
ζωηρές κινήσεις, σκοτεινή ευωδιά. Κι
όταν δαγκωνόµαστε ο πόνος είναι
γλυκός κι όταν πνιγόµαστε µ’ ένα
σύντοµο και τροµερό ταυτόχρονο
ρούφηγµα της αναπνοής, αυτός ο
στιγµιαίος θάνατος είναι όµορφος.
ενώ φιλιόµαστε σαν το στόµα µας να
είναι γεµάτο λουλούδια ή ψάρια,
ζωηρές κινήσεις, σκοτεινή ευωδιά. Κι
όταν δαγκωνόµαστε ο πόνος είναι
γλυκός κι όταν πνιγόµαστε µ’ ένα
σύντοµο και τροµερό ταυτόχρονο
ρούφηγµα της αναπνοής, αυτός ο
στιγµιαίος θάνατος είναι όµορφος.
.
(Απόσπασμα από το: Το Κουτσό | Εκδόσεις: ΟΠΕΡΑ)