Κοινοποιησεις
 
Ένας κύριος παίρνει το τραμ αφού αγόρασε εφημερίδα και την
κρατά κάτω απ’ το
μπράτσο.
Μισή ώρα αργότερα κατεβαίνει με την ίδια εφημερίδα κάτω απ’ το
ίδιο μπράτσο.
Άλλα πια δεν είναι η ίδια εφημερίδα, τώρα είναι μια στοίβα τυπωμένα
φύλλα τα οποία ο κύριος παρατάει σ’ ένα παγκάκι της πλατείας.
Μόλις έμεινε μόνη στο παγκάκι, η στοίβα με τα τυπωμένα φύλλα
μετατρέπεται πάλι
σε μια εφημερίδα, μέχρι που ένας νεαρός τη βλέπει,
τη διαβάζει κι αυτή ξανά μετατρέπεται σε μια στοίβα τυπωμένα φύλλα.
Μόλις έμεινε μόνη στο παγκάκι, η στοίβα με τα τυπωμένα φύλλα
μετατρέπεται πάλι
σε μια εφημερίδα, μέχρι που μια ηλικιωμένη
τη συνάντα, τη διαβάζει κι αυτή ξανά μετατρέπεται σε μια στοίβα
τυπωμένα φύλλα.
Τότε τη παίρνει στο σπίτι της και στο δρόμο τη χρησιμοποιεί για να
τυλίξει μισό κιλό σέσκουλα, που είναι γιαυτό που χρησιμεύουν οι
εφημερίδες μετά απ’ αυτές τις καταπληκτικές μεταμορφώσεις
 
(Μετάφραση: χ.ν.κουβελης)