Κοινοποιησεις

Μόνο στα όνειρα,
την ποίηση,
το παιχνίδι φτάνουμε μερικές φορές σε αυτό
που ήμασταν πριν είμαστε αυτό που,
ποιος ξέρει τι, είμαστε.