Κοινοποιησεις
Υπάρχουν πολλές αλήθειες, οι οποίες αμφισβητούν η μία την άλλη,
αποστρέφονται η μία την άλλη, αντανακλούν η μία την άλλη,
αγνοούν η μία την άλλη, κοροϊδεύουν η μία την άλλη, δεν βλέπουν
η μία την άλλη. Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι κρατάς την αλήθεια
μιας στιγμής στα χέρια σου κι αμέσως μετά γλιστράει μέσα από τα
δάχτυλά σου και χάνεται.