Κοινοποιησεις

Τα φώτα φεγγοβολούν.
Τι θα συμβεί μετά;

Η νύχτα έπεσε.
Η βροχή σταματάει.
Τι θα συμβεί μετά;

Η νύχτα θα βαθύνει.
Δε γνωρίζει
Τι θα του πω.

Όταν φύγει
Θα του πω μια λέξη στο αυτί
Και θα λέει ό,τι επρόκειτο να πω
Στη συνάντηση που θα γινόταν
Που τώρα έλαβε χώρα.

Μα δεν είπε τίποτα
Στη συνάντηση που θα γινόταν.
Μονάχα τώρα γυρνάει και χαμογελάει
Και ψιθυρίζει:
«Δε γνωρίζω
Τι θα συμβεί μετά».

.
(Μετάφραση: Χρίστος Αγγελακόπουλος)