Κοινοποιησεις

Οι αστερισμοί μεταβάλλονται διαρκώς, και μόνο ένα πράγμα
μένει αμετάβλητο: ο φθόνος και το μίσος όλων προς όλους,
η ζωώδης εχθρότητα όλων εναντίον όλων.
Στη φυλακή δεν υπάρχει πίστη ούτε φιλία ούτε ευπρέπεια.
«Ή θα φας ή θα σε φάνε, Ζόμερ!»
Δυσκολεύτηκα να την εμπεδώσω τη ρήση αυτή.
Και δυσκολεύομαι ακόμα, και πάντα θα δυσκολεύομαι,
όχι από ευπρέπεια, αλλά επειδή είμαι αδύναμος.
.
(Απόσπασμα | Μετάφραση: Έμη Βαϊκούση | Εκδόσεις: Κίχλη | 2013)