Κοινοποιησεις
Αξίζουμε δίπλα μας
κάποιον
που
να είναι παθιασμένος
μαζί μας.
Οτιδήποτε
λιγότερο
είναι συμβιβασμός!