Κοινοποιησεις
Θα σε φυλάξω και θα φέρω χέρια για να σε παίρνω αγκαλιά όταν η
πείνα είναι μεγάλη.
Θα σε διαπεράσω με μια λόγχη για τη μεγάλη αγαλλίαση να πεθάνεις απ’ αυτό.
Θα σε μαχαιρώσω ανάμεσα στα πλευρά στα αριστερά με έναν μεγάλο
έρωτα που ν’ αξίζει να θυμάσαι..
.
(Μετάφραση: Μαργαρίτα Παπαγεωργίου)