Κοινοποιησεις
κι αν σου απευθύνομαι είναι επειδή εσύ μπορείς να σπάσεις το χαμογελό μου
κι αν σου λεω την αλήθεια είναι επειδή μπορείς και αγκαλιάζεις το παραμύθι μου