Κοινοποιησεις

Δεν ξέρω που μένω.
Είμαι πολίτης του κόσμου.
Ζω για την περιπέτεια
και για να ακούω τους θρήνους των γυναικών…
έχω ξεριζωθεί αρκετές φορές.
Είμαι σαν τους πλανόδιους πωλητές.
Μερικοί άνθρωποι περνούν όλοι τη μέρα τους
πίσω από ένα γραφείο – αυτό είναι πολύ δύσκολο,
ξέρεις.