Κοινοποιησεις

.
-Γάμα τη λογική
-Έτσι κι αλλιώς!
-ναι
-Ναι

-Τσιγάρο
-Και κονιακ

-Ανάσες
-Υγρασία
-πάλη
-Ήττα
-ξανά
-Ποτέ

-χαμόγελο
-Ρυτίδες
-εσύ
-Κανείς

– “Η ομορφιά καμιά φορά μου κλείνει το μάτι, μα πάντα, μου κλείνει το στόμα.”