Κοινοποιησεις

Εάν οι δυο τους δεν γνωρίζονται,
και νιώθουν σιγουριά
δεν θα συναντηθούν ξανά·
εάν εκείνος αποφύγει λόγια τρυφερά·

εάν εκείνη έχει βγάλει κάτω απ’ το δέρμα δέρμ’ αναίσθητο·
εάν επιθυμούν φόρο τιμής μοναδικό το κλάμα τ’ αλλουνού·
εάν αλληλο-χρησιμοποιούνται

ως εκδίκηση σε πρώην εραστές ή οικογένειες
από προνόμια κι ατσάλι —
τότε δεν θα υπάρξουν προδοσίες,
ούτε κι επιστροφές επιστολών αδιάβαστων,

ούτε φρενίτιδα καμιά,
καμιά εκτοξευμένη λέξη συνεχούς ταπείνωσης,
καμία μέρα ρίγους,
κανένας εμετός μες στα μεσάνυχτα,
καμιά επανειλημμένη

οπτασία ενός σώματος μπρούμυτα
επιπλέοντος στην άκρη μιας λίμνης