Κοινοποιησεις
Η ευφυΐα αυτού του κόσμου κατοικεί στην ευαισθησία. Γι’ αυτό
και οι ευφυείς δεν υπήρξαν ποτέ κριτές. Ήταν άνθρωποι που
κατανοούσαν ανθρώπους.