Κοινοποιησεις

Το θέμα κατέστη λήξαν
Ανάκλησις της μνήμης
επ’ αυτού δεν επιτρέπεται
Όστις τολμήσει θα διωχθεί
υπό του φόβου αυστηρά
Και θα κρατά και η ντροπή
στάση ρομφαία
Όσοι γνωστοί ξένοι να γίνουν
στα ξαφνικά
Το θέμα κατέστη λήξαν
Οι ζωντανοί σας
απ’ τους νεκρούς μου
ζουν ασυγκρίτως πιο μακριά