Κοινοποιησεις

Στην αρχή
δεν υπάρχει ανάγκη
να δημιουργήσουμε την αρχή

μήτε στο τέλος
είναι ανάγκη
να εφεύρουμε το τέλος
το τέλος πάντα επιβάλλεται
όμως είναι όντως αναγκαίο
να θέσουμε μια αρχή

μια αρχή
που να επιβεβαιώνει
ότι ζήσαμε
το μεσοδιάστημα