Κοινοποιησεις

Αποστασιοποιούμαι σημαίνει:

γεύτηκα τον εαυτό μου στα μάτια σας. Άκουσα τον αντίλαλο μου στην ηχώ σας. Χόρεψα στους ρυθμούς της ψυχής σας. Έκλαψα,

σκοτείνιασα,

υπάκουσα σε ξένες αστραπές,

ντύθηκα και ασήμια και κουρέλια

και σκέφτηκα, τελικά, πως δε μου ταίριαζε.