Κοινοποιησεις

Από παιδί παιδεύω
έναν φόνο.
να σκοτώσω
παλεύω
εσένα.

Σκέψη μου σε είπα
αλλά το παν κτητικό
φυλακή.

Μάνα μου σε φώναξα,
μα απ’ όλες εσύ ήσουν η
Μήδεια.

Από παιδί παιδεύομαι
από έναν φόνο.
Παλεύω να
σκοτώσω
εμένα.

(Αποδύοψις | Σελ.42)