Κοινοποιησεις

Απλά και ουσιαστικά..

“Ας έχουμε όλοι να φάμε και μετά αποφασίζουμε αν θα νηστέψουμε” 
Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης
via (Thekla Tselepi)

Τα απαραίτητα.. ψώνια για τη Μ. Εβδομάδα. Οδός Αθηνάς. κέντρο Αθήνα.