Κοινοποιησεις
Ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι το σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι είναι
έξω απ΄ αυτόν και είναι κυρίως μέσα του, κι εκεί το τρέφουν οι συμβατικές
απόψεις και κάθε είδους ύποπτες απαγορεύσεις.
 
Χωρίς προκατάληψη για τα μέτρα ηθικής εξυγιάνσεως που επιβάλλονται
σ΄ αυτό το σκοτεινό κατώφλι του δύο χιλιάδες και που είναι ουσιαστικά
κοινωνικής τάξεως, για τον άνθρωπο, αν τον πάρουμε χωριστά, δεν θα
μπορούσε να υπάρχει πιο έγκυρη ελπίδα και πιο πλατιά απ’ ότι μέσα στο
φτεροκόπημα του πουλιού.