Κοινοποιησεις
Ναι, αυτό είναι το εγχείρημά μας.
Το Όνειρο και η Επανάσταση είναι
φτιαγμένα για να συμμαχήσουν, όχι
για να αποκλείσουν το ένα το άλλο.
Να ονειρεύεσαι την Επανάσταση δεν
σημαίνει ‘ότι την αποποιείσαι, αλλά ότι
την κάνεις διπλά και δίχως νοητικές
επιφυλάξεις.