Κοινοποιησεις

Η αδιαφορία είναι αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία,
δεν είναι ζωή. Γι’ αυτό μισώ τους αδιάφορους.
Είμαι ενταγμένος, ζω, νιώθω ότι στις συνειδήσεις του χώρου μου
ήδη πάλλεται η δραστηριότητα της μελλοντικής πόλης, που ο χώρος
μου χτίζει. Και μέσα σ’ αυτήν την πόλη η κοινωνική αλυσίδα
δεν βαραίνει τους λίγους, μέσα σ’ αυτήν κάθε συμβάν δεν οφείλεται
στην τύχη, στη μοίρα, μα είναι ευφυές έργο των πολιτών.
Δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτήν κανείς που να στέκεται να κοιτάζει
από το παράθυρο ενώ οι λίγοι θυσιάζονται, κόβουν τις φλέβες τους.
Ζω, είμαι ενταγμένος.
Γι’ αυτό μισώ αυτούς που δεν συμμετέχουν, μισώ τους αδιάφορους.

.
(Κείμενο που γράφηκε το 1917)