Κοινοποιησεις
 
Στα δέκα
Παίζαμε το ζευγάρι
Εκείνη έκανε τον άνδρα
Εγώ τη γυναίκα
Έτσι μάθαμε τους ρόλους
 
Φόρεσε κάτι φαρδύ
Nα κρύψει το στήθος της
 
Τη φίλησα

Ζωγραφίζοντάς της ένα μουστάκι

.
(Από τη συλλογή ποιημάτων: “Κάτω από ο πάπλωμα” | Εκδόσεις: ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ | 2020 |
Είναι διαθέσιμο σε: Πολιτεία, Ιανός και στο βιβλιοπωλείο του ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ.
)