Κοινοποιησεις
Όταν γράφω
Νιώθω
Σαν ξεχαρβαλωμένη πολυθρόνα
Που αντιστέκεται να μπαλωθεί
Γιατί λατρεύει τη φθορά.
 
(Από την ποιητική συλλογή: Βλέπω ακόμα παιδικά |
Εκδόσεις Θράκα | 2017)