Κοινοποιησεις

Γράφει ο: Larry Cool

Μιὰ τεράστια πούτσα κρέμεται στὸν  οὐρανὸ
Αὐτὴ ἡ πόλις,
Εἶναι κτισμένη ἐπάνω στὸ στῆθος μου 
Οἱ κάτοικοί της κατέρχονται στὸ στόμα μου
Τοποθετοῦν δυναμίτιδες στὴν καρδιά μου
Ἐξορύσσουν αἰσθήματα.

Φυγαδεύω τὸ κορίτσι μου γιὰ νὰ σωθῇ
Τὰ μεγάφωνα ἀναγγέλλουν τὴ πτήση της
Μὲ κοιτάζει ἀνήσυχη καί,
-«Γάμησέ με γιὰ τελευταία φορὰ»
Πηγαίνομε στὶς τουαλέτες
-«Ἀπ’ τὸν κῶλο,» μουρμουρίζει τείνοντας τοὺς γλουτούς.

Τὶς νύκτες ἀνοίγουν οἱ φλέβες μου,
καὶ πλημμυρίζω μὲ νόημα τὸν κόσμο
Τὰ πρωινὰ ἡ Παναγία,
Σφουγγαρίζει μ’ ἕνα νέφος τοὺς οὐρανούς.