Κοινοποιησεις

Ο επαγγελματισμός στην έκφραση ενθουσιασμού είναι
η εμετικότερη ανειλικρίνεια.