Κοινοποιησεις
Υπάρχει κανένας που να επιθύμησε ποτέ αυτό που δεν απουσιάζει;
Κανένας.
Σ’ αυτό οι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι.
Κι επινόησαν τον έρωτα για να το εκφράσουν.
 
(Μετάφραση: Ανδρονίκη Μελετλίδου)